Firemné údaje

PJ CARS s.r.o.

Dlhá 651/88

010 09 Žilina

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68092/L

Firemné a fakturačné údaje:

IČO: 50973444

DIČ: 2120543986

IČ DPH: SK2120543986

Bankové spojenie

BANKA: TATRSKBX

IBAN: SK8311000000002941042017

Z NÁŠHO BLOGU